hejt marki

Gdy marka pada ofiarą hejtu

Ochrona marki rozciąga się także na bezprawne treści jakimi są obraźliwe komentarze czy recenzje. Narzędziem to wyegzekwowania tej ochrony jest ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z tą ustawą właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy jeżeli po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia o bezprawności komentarza niezwłocznie uniemożliwi do niego dostęp. Skorzystaj z tego narzędzia, aby zwalczać […]

Gdy marka pada ofiarą hejtu Read More »